Menu Zamknij

Zespół

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI
KIEROWNIK KATEDRY I PRODZIEKAN WYDZIAŁU ACHITEKTURY
tomasz.kozlowski@pk.edu.pl

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK
DZIEKAN WYDZIAŁU ACHITEKTURY
magdalena.kozien@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW BIGAJ
Z-CA KIEROWNIKA KATEDRY
przemyslaw.bigaj@pk.edu.pl

Tomasz Kozłowski
Magdalena Kozień-Woźniak
Przemysław Bigaj

DR HAB. INŻ. ARCH. MARCIN CHARCIAREK, PROF. PK marcin.charciarek@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. ANNA MIELNIK, PROF. PK anna.mielnik@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. RAFAŁ ZAWISZA, PROF. PK rafal.zawisza@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MARTA FĄFARA marta.fafara@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MONIKA GAŁA-WALCZOWSKA monika.gala-walczowska@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MARCIN GŁUCHOWSKI marcin.gluchowski@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MAREK POCZĄTKO marek.poczatko@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. MACIEJ SKAZA maciej.skaza@pk.edu.pl

DR INŻ ARCH. GRZEGORZ TWARDOWSKI grzegorz.twardowski@pk.edu.pl

DR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŻUK pawel.zuk@pk.edu.pl

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH CIEPŁUCHA wojciech.cieplucha@pk.edu.pl

MGR INŻ. ARCH. MARCIN GIERBIENIS marcin.gierbienis@pk.edu.pl

MGR INŻ. ARCH. ELIZA OWCZAREK eliza.owczarek@pk.edu.pl

MGR INŻ. ARCH. PIOTR STALONY-DOBRZAŃSKI piotr.stalony-dobrzanski@pk.edu.pl

MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF JASIŃSKI ST. SPECJALISTA N.T. krzysztof.jasinski@pk.edu.pl

MGR INŻ. JOANNA PISZCZEK ST. SPECJALISTA, ADMINISTRACJA joanna.piszczek@pk.edu.pl

Marcin Charciarek
Anna Mielnik
Rafał Zawisza
Marta Fąfara
Monika Gała-Walczowska
Marcin Głuchowski
Marek Początko
Maciej Skaza
Grzegorz Twardowski
Paweł Żuk
Wojciech Ciepłucha
Marcin Gierbienis
Eliza Owczarek
Piotr Stalony-Dobrzański
Krzysztof Jasiński
Joanna Piszczek