Menu Zamknij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW XXII. Edycji Konkursu – ARCHITEKTURA BETONOWA 2021

25 października 2021 r. o godzinie 12:00 w Galerii „Gil” odbyło się OGŁOSZENIE WYNIKÓW XXII. Edycji Konkursu – ARCHITEKTURA BETONOWA 2021.

20.10.2021r. odbyły się obrady Jury konkursu Architektura Betonowa 2021 w składzie:

– Przewodnicząca Jury, Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK, Dziekan Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;

– Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ, Dziekan Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;

– Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydział Architektury PW;

– Dr inż. arch. Roman Czajka, Prodziekan Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;

– Komisarz konkursu, Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;

– Szef Marketingu Polski Cement SPC, Mgr inż. Zbigniew Pilch.

Po obradach Dziekani z zaprzyjaźnionych Wydziałów Architektury z całej Polski mieli okazję zapoznać się z powarsztatową wystawą projektowych prac oraz podziwiać trzy trony ustawione na terenie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej. Zapraszamy do oglądania.

Na konkurs nadesłano 20 prac dyplomowych z 6 Wydziałów Architektury. Pośród nadesłanych prac Jury nominowało 15 prac:

1. Autor: arch. APOLONIA SLESAROW; Tytuł pracy: Way station: Asylum for single Mother with Child, Wroclaw / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem, Wrocław; Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

2. Autor: arch. KINGA KOSIŃSKA; Tytuł pracy: Biebrzańska stanica wodna w Osowcu-Twierdzy; Promotor: Dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, Prof. PB; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

3. Autor: arch. ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA; Tytuł pracy: Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej; Promotor: Dr inż. arch. Janusz Grycel; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

4. Autor: arch. MILENA KOPEĆ; Tytuł pracy: Centrum kulturalno-edukacyjne w Białymstoku; Promotor: Dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, Prof. PB; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

5. Autor: arch. AGNIESZKA KĘPA; Tytuł pracy: Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

6. Autor: arch. PATRYCJA JANISZEWSKA; Tytuł pracy: Public Baths In Siechnice. Adaptive reuse of Czechnica Powerplant / Łaźnie Publiczne w Siechnicach. Adaptacja i Modernizacja Elektrociepłowni Czechnica; Promotor: Dr inż. arch. Marek Lamber; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

7. Autor: arch. AGATA JOANNA PAWLIK; Tytuł pracy: City Bridge; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

8. Autor: arch. SZYMON KICIŃSKI; Tytuł pracy: Anachoreo – centrum odnowy duchowej w Górach Beskidzkich; Promotor: Dr inż. arch. Andrzej Sobolewski; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

9. Autor: arch. ZOFIA WRÓBLEWSKA; Tytuł pracy: Wyszkowska Fabryka Mebli: drugie życie obiektów przemysłowych doby powojennego modernizmu; Promotor: Dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

11. Autor: arch. ESTERA CŁAPIŃSKA; Tytuł pracy: Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, Prof. PŁ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

14. Autor: arch. NATALIA CZACHOR; Tytuł pracy: Zespół budynków mieszkalno-hotelowych „Super Gigant”; Promotor: Dr inż. arch. Marek Początko; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

15. Autor: arch. JAKUB KOZERA; Tytuł pracy: Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka Kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

16. Autor: arch. ANASTASIYA BARAN; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

18. Autor: arch. KAMILA KIEŁKOWICZ; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

19. Autor: arch. KATARZYNA KWIECIŃSKA; Tytuł pracy: Ratusz w Nowej Hucie; Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace wyróżnione:

3. Autor: arch. ZUZANNA DZIĘGIELEWSKA; Tytuł pracy: Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej; Promotor: Dr inż. arch. Janusz Grycel; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

5. Autor: arch. AGNIESZKA KĘPA; Tytuł pracy: Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

18. Autor: arch. KAMILA KIEŁKOWICZ; Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace nagrodzone:

1. Autor: arch. APOLONIA SLESAROW; Tytuł pracy: Way station: Asylum for single Mother with Child, Wroclaw / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem, Wrocław; Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

11. Autor: arch. ESTERA CŁAPIŃSKA; Tytuł pracy: Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, Prof. PŁ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

15. Autor: arch. JAKUB KOZERA; Tytuł pracy: Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka Kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.