Menu Zamknij

Seminarium specjalistyczne

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO


Poszukiwanie w Światowym Muzeum Wyobraźni zagubionego zapisu idei Miasta, Monumentu lub Domu. Przestrzenna rekonstrukcja obrazu malarskiego i jej aplikacja w miejscu realnym


dr inż. arch. Przemysław Bigaj; dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK; dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska; dr inż. arch. Marek Początko

ROK STUDIÓW – 2 • SEMESTR – 2
PROF. DR HAB. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI

El Lisicki powiedział: „Malarstwo jest stacją przesiadkowa do architektury”. Zgodnie z ta tezą ideę poszukiwanej rzeczy architektonicznej — Miasta, Monumentu lub Domu, można odnaleźć w Światowym Muzeum Wyobraźni. Poszukiwania należy rozpocząć w dziale — sztuka nowoczesna, na półce — konstruktywizm. Być może trzeba spenetrować także cały dział malarstwa abstrakcyjnego. Ideę można odnaleźć także w wśród kształtów rzeczy pospolitych. Jest to gra w poszukiwanie może pretekstu architektonicznego.

Postępowanie:

1. Miejsce. Wybór sytuacji miejskiej, miejsca i kontekstu możliwego do opisania, przeanalizowania i sporządzenia zapisu graficznego na planie urbanistycznym. Zapis analizy fragmentu miasta, stosownie do kontekstu przestrzennego miejsca może dotyczyć: linii, płaszczyzn, kubatur, kontekstu przestrzennego, niekiedy przeszłości części miasta — linii zabudowy, osi kompozycyjnych, punktów widokowych, układu komunikacji,

2. Miejsce szuka formy. Stosownie do wyników tej analizy aplikacja w miejsce na planie odnalezionej idei Miasta, Monumentu Iub Domu ukrytej w pretekście architektonicznym — obrazie malarskim.

Odnalezione wyobrażenie malarskie należy zamienić w przestrzenną rekonstrukcję obrazu malarskiego, w płaszczyznowy zapis aksonometryczny, stosownie do wyników analizy miejsca, podejmując decyzję co do znaczenia kodów znaków i kolorów obrazu. Atrakcyjność przestrzenną potwierdza rysunek perspektywiczny.

3. Forma szuka funkcji. Tak określona rzecz architektoniczna reprezentująca ideę architektonicznej przestrzeni, będzie możliwa do zamienienia się w konkretny projekt napełniony użytecznością (w projekcie dyplomowym, w semestrze X).

Zakres opracowania:

1. Plan ,,rzeczy architektonicznej” w sytuacji urbanistycznej na fragmencie planu miasta. Skala 1:500 lub inna uzasadniona. Technika trwała, dowolna, umożliwiająca reprodukcję.

2. Obraz aksonometryczny, przestrzenna rekonstrukcja obrazu. Prezentacja idei rozwiązania przestrzennego. Bez skali. Technika trwała: akryl, olej, tempera.