Menu Zamknij

PODPISANIE LISTU INCENCYJNEGO POMIĘDZY WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY A FIRMĄ NEW TRENDY

W dniu 2 listopada 2021 roku Dziekan Wydziału Architektury PK Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK oraz przedstawiciel firmy NEW TRENDY podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury PK a firmą NEW TRENDY Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Strony wyrażają wolę współpracy, której celem jest podkreślenie związków pomiędzy podejściem teoretycznym, wiedzą z zakresu projektowania architektonicznego (Politechnika Krakowska) a wiedzą techniczną i praktyczną (firma New Trendy).

Współpraca umożliwi, z jednej strony, przybliżenie realizowanego procesu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektanta w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych, a z drugiej pozwoli na wymianę poglądów pomiędzy pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz otoczeniem gospodarczym.

Na zdjęciu od lewej dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK – Komisarz Konkursu PROJEKT WNĘTRZA ŁAZIENKI; prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski – Prodziekan ds. organizacyjnych; dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – Dziekan Wydziału Architektury PK oraz Damian Kucharski – przedstawiciel firmy NEW TRENDY.